ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์จัดงานสัมมนาวิชาการด้านผ่าตัดผ่านกล้อง ประจำปี 2561

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นพ.พิชญา นาควัชระ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการด้านผ่าตัดผ่านกล้อง ประจำปี 2561 โดยมี นพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) กล่าวรายงาน  พร้อมคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ที่เข้าร่วมพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก  Prof. Chyi  Long  Lee ประธานสมาคม The Asia-Pacific Association for Gynecologic and Minimally Invasive Therapy ร่วมงานพร้อมกล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนี้ด้วย  ซึ่งการจัดงานสัมมานาวิชาการด้านผ่าตัดผ่านกล้องประจำปี 2561 (Bangkok  Annual  Congress in Minimally Invasive Surgery : BMIS 2018) จัดโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  เพื่อแสดงศักยภาพความเป็นเลิศด้านการตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8  “ มากกว่าการรักษา คือพัฒนาต่อยอด “ (Better  treatment  comes  from endless  improvement ) ได้พัฒนางานด้านตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีความคาดหวังจะผลักดันให้  Bangkok  Excellence  Center  มีความโดดเด่น และตั้งใจที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ ดั้งนั้นจึงได้จัดการสัมมนาวิชาการขึ้นโดยมีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านการตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการดังกล่าวมาทุกปี ซึ่งทำให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะในการผ่าตัดรูปแบบใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทุกปี ทั้งยังเปิดโอกาสให้มีเวทีสำหรับนำเสนอผลงานวิจัยแก่แพทย์และผู้สนใจเพื่อเป็นการสร้างศักยภาพและพัฒนาทางวิชาการด้านการตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องที่กว้างขวางขึ้น  งานสัมมนาวิชาการด้านการผ่าตัดผ่านกล้องประจำปี 2561 จัดขึ้น  ณ  ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น23 อาคาร72 พรรษา มหาราชินี  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561
         ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องกรุงเทพมหานคร (BMEC)โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) และเปิดให้บริการคลินิกนอกเวลา ทุกวันจันทร์-วันพฤหัสฯ ตั้งแต่เวลา 16.00 –  20.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) เพื่อเป็นการรองรับผู้ที่สนใจและให้ข้อมูลในการตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-289-7082 หรือ ทาง Application : BMEC CENTER              

รูปภาพและบรรยากาศในงาน