ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สนพ. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของ กทม.

          วันนี้ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สำนักการแพทย์ โดยมี คณะกรรมการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อเข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง 1.โครงการความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร และจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 2.แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สำนักการแพทย์และแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ 3.การดำเนินงานคลินิกคุณภาพผู้สูงอายุคุณภาพ 4.เกณฑ์การตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 5.กำหนดตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 6.โครงการกีฬาสร้างสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ (กีฬาสามชิกชมรมผู้สูงอายุ) 7.โครงการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5

รูปภาพและบรรยากาศในงาน