ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

Refreshing  EMT-Basic

            วันนี้เวลา 18 มกราคม 2560 เวลา 8.30 น. นพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานเปิดโครงการฟื้นฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ Refreshing  EMT-Basic โดยมี นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง (ผู้อำนวยการศูนย์เอราวัณ) กล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 อาคารเอราวัณ

           ปัจจุบันผู้ป่วยที่ประสบสภาวการณ์เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บรุนแรงฉุกเฉิน และต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนับวันจะมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงได้พัฒนาการบริการให้ความช่วยเหลือ ผู้เจ็บป่วยและผู้บาดเจ็บฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานครด้วยการบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้จึงต้องมีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ พร้อมรับกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รูปภาพและบรรยากาศในงาน