ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

แสดงความยินดีกับ นพ.พิชญา นาควัชระ

            ช่วงเช้าของวันที่ 18 ม.ค. 60 สำนักการแพทย์นำโดย พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้าง เข้าแสดงความยินดีกับ นพ.พิชญา นาควัชระ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

รูปภาพและบรรยากาศในงาน