ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

รองฯ สยป. บรรยายอบรมงานสารบรรณ

            เช้านี้ (18 ม.ค. 60)ที่สำนักการแพทย์ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ให้การต้อนรับ นายซีรอซันคาร ปาทาน รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เรื่องงานสารบรรณ โดยมีคณะผู้บริหารส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ เข้าร่วมฟังการบรรยาย

รูปภาพและบรรยากาศในงาน