ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

รพจ. โชว์ความเป็นเลิศผ่าตัดผ่านกล้อง ปี 6

           วันที่ 18 พ.ค. 59 เวลา 9.00 น. นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานเปิด สัมมนาวิชาการด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง ประจำปี 2559 (Bangkok Annual Congress in Minimally Invasive Surgery : BMIS 2016) ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

            สำหรับศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง ได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมาก มีการจัดการเรียนการสอนทั้งแพทย์และพยาบาลด้านการตรวจรักษาผ่าตัดผ่านกล้อง มีการทำผ่าตัดสัญจรตามโรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งการจัดสัมมนาวิชาการด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง Bangkok Annual Congress in Minimally Invasive Surgery ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 6 โดยในปีนี้จะมีการสาธิตการผ่าตัดผ่านกล้องที่ล้ำหน้าคือ การผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องไร้แผล โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญ และการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก The Asia-Pacific Association for Gynecologic Endoscopy and Minimally Invasive Therapy (APAGE) และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้