ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

คณะอบรมหลักสูตรพยาบาล (ด้านการแพทย์) รุ่นที่ 11 (บพ.11) เข้าถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลา สหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

           วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นายชูวิทย์ ประดิษฐบาทุกา (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง) นายเกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา (ผู้อำนวยการกองวิชาการ) พร้อมด้วยคณะอบรมหลักสูตรพยาบาล (ด้านการแพทย์) รุ่นที่ 11 (บพ.11) เข้าถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลา สหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้