ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ครบรอบ 29 ปี โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

วันที่ 18 พฤษภาคม 61 เวลา 09.00 น. นพ.พิชญา นาควัชระ (ปลัดกรุงเทพมหานคร) ประธานเปิดงานครบรอบ 29 ปีสถาปนาโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โดยมีนพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) และคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ เข้าร่วมงาน โดยในงานได้รับเกียรติจากนพ.พิชญาฯ มอบของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณและจิตอาสา พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลกรดีเด่นและทุนการศึกษาแก่นักเรียนดีเด่น จากนั้น นพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ให้เกียรติเป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดอาคารแพทย์แผนไทย (เรือนศิริวรรณ) ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
สำหรับอาคารแพทย์แผนไทย (เรือนศิริวรรณ)  ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำศาสตร์ทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาเป็นทางเลือกใหม่ๆ ให้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟู และเพื่อให้ไปเป็นตามนโยบายของสำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน