ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

TAKSIN HOSPITAL Teaching and Moral institute

            วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น. นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ (ปลัดกรุงเทพมหานคร) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 13 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา โรงพยาบาลตากสิน สถาบันการเรียนรู้คู่คุณธรรม "TAKSIN HOSPITAL Teaching and Moral institute" โดยมี นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นพ.ชูวิทย์ ประดิษฐบาทุกา (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์ เข้าร่วม โดยในงานยังได้รับเกียรติจาก ท่านองคมนตรี ศาสตร์จารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ได้ปาฐกถาเกียรติยศเรื่อง : สถาบันการเรียนรู้คู่คุณธรรม  ณ ห้องประชุมลิมอักษร โรงพยาบาลตากสิน           
                                  การประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานความเจริญก้าวหน้าของการแพทย์แผนไทยและสาธารณสุขไทย ในด้านการเรียนรู้ทางการแพทย์และคุณธรรมควบคู่กัน เพื่อให้เป็นสถาบันการเรียนรู้คู่คุณธรรมอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) คือการทำให้เป็นมหานครแห่งความสุข โดยมีการพัฒนาความรู้ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขไทยอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทรัพยากรทั้งหลายที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการถ่ายทอดความรู้ความชำนาญจากผู้ทรงคุณวุฒิและสานต่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนกรุงเทพมหานครต่อไป

รูปภาพและบรรยากาศในงาน