ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

เตรียมพร้อมด้านการแพทย์และพยาบาล ดูแลประชาชนช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

          (18 ต.ค.60) นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (ประธาน) การประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแพทย์และการพยาบาลเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลและให้บริการประชาชนในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในส่วนของกรุงเทพมหานคร โดยมี คณะผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สำนักการแพทย์ โรงพยาบาลในสังกัดฯ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร(ศูนย์เอราวัณ) นำโดย นพ.สมชาย จึงมีโชค รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข นำโดย นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์
          กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับคณะทำงานด้านการแพทย์ เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยวางแผนดำเนินการเตรียมความพร้อมและประสานงานการให้บริการและจัดบริการทางการแพทย์ ทั้งภาวะปกติและเหตุฉุกเฉินวิกฤติทางการแพทย์ เช่น จัดบริการหน่วยรักษาพยาบาล รวมถึงระบบส่งต่อผู้ป่วย โดยบูรณาการความร่วมมือกับโรงพยาบาลภาครัฐ เอกชน อาสาสมัคร และมูลนิธิต่างๆ ในการวางแผนและปฏิบัติงาน จัดหน่วยแพทย์พยาบาลที่แบบประจำจุดและเคลื่อนที่ดูแลประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
โดยในพื้นที่พระบรมมหาราชวัง มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กองแพทย์หลวงและกรมแพทย์ทหารบก จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ในส่วนของพระเมรุมาศจำลอง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่และขนาดกลาง สำนักการแพทย์ กทม. จะร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ดูแลพื้นที่ ประกอบด้วย กรมการแพทย์ โรงพยาบาลสี่เหล่าทัพ โรงเรียนแพทย์ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และมูลนิธิร่วมกตัญญู นอกจากนี้ สำนักอนามัยโดยศูนย์บริการสาธารณสุข ร่วมกับจิตอาสาเฉพาะด้านการแพทย์ ได้จัดทีมแพทย์พยาบาลดูแลที่วัดทั้ง 62 วัด ซึ่งจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยในส่วนของพื้นที่ชั้นในที่คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากนั้น ได้เตรียมความพร้อมประสานโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อรับส่งต่อในกรณีฉุกเฉินไว้ ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลกลาง วิทยาลัยแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โรงพยาบาลตากสินและโรงพยาบาลหัวเฉียว

          ทั้งนี้ การดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยทั่วไป หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง ได้ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเตรียมจัดหน่วยแพทย์ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ และอบรมจิตอาสาด้านการแพทย์ ดูแลผู้มาร่วมงานพระราชพิธี ที่บริเวณรอบมณฑลพิธี 21 จุด และประจำพระเมรุมาศจำลอง-ซุ้มดอกไม้จันทน์ 113 จุด เป็นจุดปฐมพยาบาล ทีมกู้ชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง พร้อมรถพยาบาล ระบบการส่งต่อ-ส่งกลับผู้ป่วย ตลอดงานพระราชพิธี ตลอดจนเสร็จสิ้นพระราชพิธี
รูปภาพและบรรยากาศในงาน