ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

เยี่ยมชม ตรวจประเมินศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก รพ.กลาง

          วานนี้ (18 ต.ค.60) นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักวิชา (สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) นำโดย รศ.กัลณกา สาธิตธาดา ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ผศ.ดร.ชัชวาลย์ อภิชาตปิยกุล และนายชัยพงศ์ แกล้วกล้า ซึ่งมี พญ.สุภาพร กรลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง และ พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ให้การต้อนรับ และเยี่ยมชมสถานที่ ศูนย์แพทยศาตรศึกษาชั้น คลินิก สำนักการแพทย์ โรงพยาบาลกลาง

รูปภาพและบรรยากาศในงาน