ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

เตรียมความพร้อมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สนพ.

           วันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 8/2558 โดยมี พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ นพดล วรอุไร (คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์)นพ.ชูวิทย์ ประดิษฐบาทุกา (ผุ้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง) นพ.สมชาย จึงมีโชค (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์) คณะกรรมการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเรื่อง การจัดการเรียนการสอนศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ ด้านงานกิจการนักศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร (สรุปการเตรียมการรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรของชั้นปีที่ 4,5,6) งานประกันคุณภาพ งานพัฒนาอาจารย์แพทย์ งานพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน งานประเมินผล และ งานแผนและนโยบาย ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้