ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ประชุม Hiv/AIDs ระหว่าง กทม. และสหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข

           วันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 9.30 น. นางวันทนีย์ วัฒนะ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและศูนย์ความร่วมมือไทย – สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ระยะที่ 3 ปี ครั้งที่ 1/2559 โดยมี นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นายโกวิท ยงวานิชจิต (รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย) บุคลากรของสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย และ Dr.Thierry Roels (Director of GAP / Asia Regional Office) พร้อมคณะเข้าร่วมประชุม หารือรายงาน ความคืบหน้าของโครงการและเงินของโครงการต่างๆ ระยะที่ 3 ปีที่ 5 ประจำเดือน กันยายน 2558 – พฤศจิกายน 2558 และ การนำเสนอโครงการใหม่ภายใต้ความร่วมมือฯ ระยะที่ 4 ปีที่ 1 (2017) 1.โปรแกรม DGHT or GAP (Division of Global Hiv/AIDs and TB) 1.โปรแกรม DGHT or GDD (Division of Global health Protection) 3.โปรแกรม TB (TB Program) และ Timeline กำหนดการขอการสนับสนุนงบประมาณโครงการในปีที่ 1 ระยะที่ 4 พร้อมทั้งรายงานการไปเยี่ยมชมงานด้าน HIV/AIDs ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้