ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพัสดุ สนพ.

           วันที่ 19 ก.พ. 59 เวลา 9.00 น. นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม (เลขานุการสำนักการแพทย์) ประธานกล่าวเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพัสดุในสังกัดสำนักการแพทย์ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 และ 23 กุมภาพันธ์” โดยการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์และสังกัดอื่นๆ เข้าร่วมอบรม โดยได้รับเกียรติจาก นายสามารถ แสงรินทร์  มาเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Markert : e-market) และ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ณ ห้อง ประชุมทิพยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้