ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุ เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี

วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุ เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี แห่งการอัญเชิญองค์พระวิษณุจากประเทศอินเดียมาประดิษฐาน พร้อมด้วย ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ (ประธานสภากรุงเทพมหานคร) ในฐานะประธานมูลนิธิพระวิษณุกรรม โดยมี นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) และ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ เทวาลัยพระวิษณุ ถนนศิริพงษ์ เขตพระนคร 

สำหรับพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุ เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี แห่งการอัญเชิญองค์พระวิษณุจากประเทศอินเดียมาประดิษฐาน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวกรุงเทพมหานคร เริ่มตั้งแต่เวลา 09.09 น. พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุ จากนั้นเวลา 09.45 น. พิธีบูชาพระพระวิษณุ (Shodash Upcha Vidhi) และเวลา 10.35 น. พิธีบูชาไฟ (Havan) และพิธีอารตี (Artu) 

ทั้งนี้อินเดียและไทยมีความสัมพันธ์อันดีมาแต่ครั้งโบราณจนมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ เมื่อ พ.ศ.2490 กระทั่งถึง พ.ศ.2525 ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 200 ปี สมาคมหอการค้าอินเดีย-ไทย ได้แสดงเจตจำนงมอบรูปเคารพพระวิษณุ ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศอินเดียแก่ประชาชนชาวไทยเพื่อเป็นถาวรวัตถุที่ระลึกที่แสดงถึงความสัมพันธไมตรีระหว่างชาวอินเดียและไทย โดยประดิษฐานภายในซุ้มยอดโดมศิลปะอินเดีย ณ บริเวณถนนศิริพงษ์ ข้างวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร

รูปภาพและบรรยากาศในงาน