ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

กทม. พัฒนาบุคลากร Hero พลิกวิกฤต ช่วยชีวิต ฟื้นคืนชีพคนกรุงเทพฯ

          วันนี้ (19 ธ.ค. 59) เวลา 9.00 น. สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จัดโครงการ “707 Hero พลิกวิกฤต ช่วยชีวิต ฟื้นคืนชีพคนกรุงเทพมหานคร” โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมี นพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) กล่าวรายงาน ในมีบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครและบุคาลากรที่เกี่ยวข้อกับงานด้านการแพทย์เข้าร่วมงาน  ณ ห้องประชุมเทเวศรวงวิวัฒน์ ชั้น 20 อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์

          ปัจจุบันสถานการณ์ผู้ที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งในแต่ละปีจะมีคนไทยที่เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันเฉลี่ย 60 ราย ต่อแสนคน แบะประมาณครึ่งหนึ่งต้องเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลด้วยเหตุไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องหรือทันการณ์การ การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อนให้บุคลากรในสังกัดฯและนอกสังกัดฯ นั้นได้เรียนรู้วิธีการทำ CPR ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และปัจจุบันในประเทศไทยนั้นได้มีการนำแครื่องช่วยกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือ AED (Automated External Defibrillator) ไปติดตั้งในที่สาธารณะต่างๆ เช่น สวนสาธารณะ สถานีรถไฟฟ้า และสถานีขนส่ง เป็นต้น และด้วยส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครนั้นเป็นหน่วยงานที่มีประชาชนมารับบริการเป็นจำนวนมากจึงมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน มากที่สุด ดั้งนั้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และการใช้เครื่องช่วยกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือ AED (Automated External Defibrillator) ขณะรอรถพยาบาล ก็จะสามารถช่วยชีวิตให้กับผู้ป่วยได้อย่างท่วงที
รูปภาพและบรรยากาศในงาน