ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สำนักการแพทย์ ปันรักปันน้ำใจ ถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน)

          วันที่ 20 ม.ค. 60 นพ.พิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พร้อมด้วย นพ.สมชาย จึงมีโชค พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และ น.ส.กรุณา ธูปเทียนหอม เลขานุการสำนักการแพทย์ นำคณะข้าราชการและบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสสตมวาร (ครบ 100 วัน) โดยมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนนักเรียนหูหนวก จากนั้นจึงมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน