ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ประชุม CASCADE

                 วันที่ 20 มี.ค. 60 เวลา 13.30 พญ.สิรินาถ เวทยะเวทิน (ผู้อำนวยการกองวิชาการ) ประธานการประชุมคณะกรรมการ CASCADE โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาเอชไอวี และการคงอยู่ในระบบการดูแลรักษาด้วยการเพิ่มคุณภาพการบริการด้านเอชไอวี ระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพในกรุงเทพมหานคร (BMA- CASCADE) พร้อม นพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) เป็นที่ปรึกษาคณะ โดยมี คณะกรรมการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง การติดตามข้อมูลผู้ป่วยและการเก็บแบบฟอร์มผู้ป่วยเอดส์ ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน