ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดูงานผู้สูงอายุ รพ.สังกัด กทม.

วันที่ 20 มิ.ย. 61  สำนักการแพทย์นำโดย  รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (นายแพทย์ สุขสันต์ กิตติศุภกร)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์(แพทย์หญิง เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง)   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน(แพทย์หญิงอัมพร เกียรติปานอภิกุล) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต ประธานคณะอนุกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยประคับประคองแบบ one stop service ร่วมกับ สหสาขาวิชาชีพ ของคลินิกสุขใจ สูงวัย ประคับประคอง และหอผู้ป่วยชีวาภิบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
จากนั้น เดินทางเยี่ยมชมโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ดูความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลฯ สถาบันฝึกอบรมทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและการพัฒนาผู้สูงอายุ เป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนผู้สูงอายุได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง รวมทั้งการบำบัดรักษาโรคเฉพาะด้านแก่ผู้สูงอายุอย่างเต็มประสิทธิภาพครบวงจร ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนให้บริการด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน เพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักเวชศาสตร์ ครอบคลุมพื้นที่เขตบางขุนเทียนและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

รูปภาพและบรรยากาศในงาน