ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สนพ. แสดงความยินดี กับ นพ.พิชญา

        วันนี้ 20 กันยายน 2560 เวลา 12.00 น. สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการในสังกัดฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบดอกไม้ ให้แก่ นายพิชญา นาควัชระ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) เนื่องในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเข้าปฏิบัติราชการในตำแหน่งใหม่ วันที่ 3 ตุลาคม 2560 นี้

รูปภาพและบรรยากาศในงาน