ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

กทม. ร่วมมือกับ สธ. ร่วมทำดีถวาย จัดหน่วยแพทย์รองรับดูแลประชาชนทั่วไทยที่มาสนามหลวง

          วันนี้ (20 ต.ค. 59) เวลา 9.00 น. รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวันทนีย์ วัฒนะ) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ในงานราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์ โดยมีหน่วยงานหลักทางการแพทย์เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนมั่วประเทศที่จะมาร่วมถวายสักการะจำนวนมากในวันพิธีสำคัญและวันหยุดนักขัตฤกษ์
กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมการแพทย์ บูรณาการการทำงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร) เชิญหน่วยงานหลักด้านการแพทย์เข้าร่วมจัดบริการทางการแพทย์ ประกอบด้วย สำนักงานแพทย์ สำนักปลัด กระทรวงกลาโหม กรมการแพทย์ทหารบก กรมการแพทย์ทหารอากาศ กรมการแพทย์ทหารเรือ รพ.ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภากาชาดไทย รพ.ศิริราช รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.รามาธิบดี รพ.วชิรพยาบาล สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมการแพทย์ กรมอการแพทย์ กรมสุขภาพจิต สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร แพทยสภา สมาคมโรงพยาบาลเอกชนและองค์กรสาธารณประโยชน์/มูลนิธิ ป่อเต็กตึ้ง ร่วมกตัญญู ฯลฯ เพื่อจัดบริการทางการแพทย์-ปฐมพยาบาล รถพยาบาลฉุกเฉิน โรงพยาบาลสนาม และทีมปรึกฦษาสุขภาพจิต ในจุดให้บริการทั้ง 11 จุด รอบๆสนามหลวง
          ทั้งนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวันทนีย์ วัฒนะ) กล่าวว่า ประชาชนที่มาร่วมงาน มีตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น คนทำงาน ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้พิการ กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ในการจัดระบบบริการทางการแพทย์ให้คลอบคลุมทั้งโรคทางกายและจิตใจ จากข้อมูลที่ศูนย์เอราวัณรวบรวม พบว่าอาการป่วยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ อาการปวดหัว เป็นลม และโรคทั่วไป มีผู้ป่วยที่ต้องนำส่งโรงพยาบาลเฉลี่ยวันละ 8-12 ราย ทางการแพทย์จะเน้นการป้องกันเชิงรุก โดยมีหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ คอยเดินไปในบริเวณที่มีประชาชนหนาแน่น เพื่อแจกยาดม-แอมโมเนีย และคอยสังเกตใครว่ามีอาการที่ไม่สบาย เพื่อเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที
          ทั้งนี้กรุงเทพมหานครและกระทรวงสาธารณสุขจะมีการประชุมแลกเปลี่ยนกันเพื่อสรุปผลการทำงานและปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

          รองอธิบดีกรมการแพทย์ (นายณรงค์ อภิกุลวิณิช) กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการบูรณการทำงานร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและกระทรวงสาธารณสุข เหมือนทุกครั้งที่มีงานสำคัญ เช่น งานปั่นเพื่อพ่อ งานพระราชทางเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครและกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งภาคีเครือข่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข จะให้การดูแลประชนที่มาร่วมงานอย่างเต็มกำลัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รูปภาพและบรรยากาศในงาน