ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สำนักการแพทย์เตรียมจัดประกวดผู้สูงอายุประจำปี 59บูรณาการเกณฑ์สุขภาพดี

           วันที่ 21 มี.ค. 59 เวลา 13.30 น. ดร.พญ.กิตติยา ศรีเลิศฟ้า รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (ประธาน) การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ สำนักการแพทย์ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 อาคารสำนักการแพทย์ เพื่อเตรียมการจัดการประกวดผู้สูงอายุของสำนักการแพทย์ ปี 2559 และมีการปรับปรุงแนวทางหลักเกณฑ์การประกวดใหม่ ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่ 8 เม.ย. 2559 ผู้สูงอายุท่านใดสนใจเข้าร่วมประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ เพราะเราใส่ใจ ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้