ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สำนักการแพทย์เตรียมความพร้อมในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

                 เช้านี้ (21 มี.ค. 60) เวลา 9.00 น. พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานการประชุมพิจารณาการจัดทำบูธกิจกรรมเนื่องใน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ” โดยมี คณะกรรมการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง การจัดทำบูธกิจกรรมในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ที่จัดขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2560 ที่ศูนย์เยวาชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน