ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สำนักการแพทย์ปรับปรุงมาตรฐาน SOP

                 วันนี้ 21 มี.ค. 60 เวลา 13.30 น. นพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยสำนักการแพทย์) ประธานการประชุม คณะกรรมการปรับปรุงวิธีการดำเนินการมาตรฐานร่างวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร (SOP) โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน