ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ประชุมพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

           วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2558 โดยมี นายเพรชพงษ์ กำจรกิจการ (ผู้อำนวยการศูนย์เอราวัณ) บุคลากรในสังกัดฯและนอกสังกัด เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการ สรุปสถิติระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ปี 2558 การเบิก-จ่าย เงินชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2558 การสรุปจำนวนรถพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้