ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

พัฒนากทม. 2561 ภายใต้นโยบาย Now "ทำจริง เห็นผลจริง"

          เช้านี้ (22 ม.ค. 61) เวลา 10.00 น. ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ได้ประกาศวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2561 ภายใต้นโยบาย Now "ทำจริง เห็นผลจริง" ซึ่งเป็นการสรุปผลการทำงานที่ผ่านมาและก้าวสู่การผลักดันการพัฒนาในระยะต่อจากนี้ บรรยากาศภายในงานมีการจัดบอร์ดนิทรรศการการทำงาน 1 ปีที่ผ่านมา และกรอบระยะเวลาที่จะทำต่อไป 100 วัน 200 วัน 300 วัน และ 1 ปี โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 เขต และ สำนักต่าง ซึ่งสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร นำโดย นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) พร้อมด้วย นพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ เข้าร่วมงานที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวถึงผลงานที่ได้ทำ 1 ปี ที่ผ่านมาได้ทำตามภารกิจพิเศษดูแลพื้นที่ท้องสนามหลวง และนโยบาย NOW "ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที" งานบริการประชาชนฉับไวขึ้น เพิ่มศักยภาพบุคลากรกทม. พัฒนาคุณภาพชีวิต และเร่งรัดปัญหาค้างคาที่ล่าช้ามานาน ส่วนที่จะทำต่อจากนี้ไป พร้อมเดินหน้านโยบาย NOW ต่อเนื่อง "ทำจริง เห็นผลจริง" กำหนดกรอบระยะเวลาขัดเจน 100 วัน 200 วัน 300 วัน และ 1 ปี ต้องเห็นผลทำได้จริง โดยนำยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี วิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่หยุดนิ่ง มากำหนดเป็นวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 ให้ทุกโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพฯ สะอาด สะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตดี และวิถีพอเพียง สำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมรับเสียงสะท้อนจากประชาชนถึงจุดอ่อนและข้อบกพร่องต่างๆ เร่งปรับปรุงแก้ไข เพื่อประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และทำกรุงเทพฯ ให้ดีขึ้นต่อไป
รูปภาพและบรรยากาศในงาน