ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สำนักการแพทย์ ติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาอาจารย์แพทยศาสตร์

           ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและการเตรียมการสอบรายยาว (Development of Long Case Examination) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.กิจประมุข ตันตยาภรณ์ รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการแพทย์ เพื่อเป็นการพัฒนาอาจารย์แพทย์ให้ถึงพร้อมในศักยภาพของการเป็นอาจารย์แพทย์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอันนำไปสู่ความสำเร็จในการผลิตบุคลากรแพทย์ที่มีคุณภาพต่อไป

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้