ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สำนักการแพทย์ รับการตรวจแผนปฏิบัติราชการครึ่งปีงบประมาณ 59

           วันที่ 22 เม.ย. 59 นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด เข้ารายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ระยะครึ่งปีงบประมาณ) ของสำนักการแพทย์ ซึ่งมี น.ส.ขนิษฐา สุดกังวาล ประธานกรรมการติดตามผลปฏิบัติราชการ และคณะฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รายงานผลการปฏิบัติราชการ และโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องอยู่ พร้อมรับคำแนะนำจากคณะผู้ตรวจราชการ

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้