ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg
รองปลัด.กทม. และ ผอ.สนพ. เชิญชวนบริจาคโลหิต

นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และนพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ได้บริจาคเลือด  ณ  กลุ่มงานธนาคารเลือด  โรงพยาบาลกลาง  และเชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือด ทางโรงพยาบาลกลางยังต้องการการบริจาคเลือดเป็นจำนวนมาก  การบริการหลักของธนาคารเลือด ประกอบด้วย 1. การเตรียมเลือดให้แก่ผู้ป่วย 2. การจ่ายเลือดให้แก่ผู้ป่วย 3. การรับ – จัดเก็บเลือดจากหน่วยรับบริจาคโลหิต  4. การตรวจวิเคราะห์เลือด  ผู้สนใจบริจาคเลือดติดต่อสอบถาม ได้ที่กลุ่มงานธนาคารเลือด ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โทร. 0-2222-2424 ต่อ 10450, 10451

รูปภาพและบรรยากาศในงาน