ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

การเตรียมความพร้อมเปิดเป็นสถาบันร่วมสอนในการผลิตแพทย์

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร นำโดย นพ.พิชญา นาควัชระ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) พร้อมด้วย นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) พญ.สุภาพร กรลักษณ์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) และคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการเตรียมความพร้อมเปิดเป็นสถาบันร่วมสอนในการผลิตแพทย์ กับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล (อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี) ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) พร้อมคณะให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รูปภาพและบรรยากาศในงาน