ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ประชุมคณะกรรมการฉุกเฉินระดับพื้นฐาน

วันที่ 21 พ.ค. 61 เวลา 13.30 น. นพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 8/2561 โดยมีผู้แทนจากมูลนิธิกู้ชีพเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมในเรื่องของปัญหาความเสี่ยงในการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2561 และแจ้งผลการสอบภาคความรู้ขึ้นทะเบียนพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 และการสอบภาคปฏิบัติที่จะเริ่มในเดือนมิถุนายน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน