ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ครบรอบ 120 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลกลาง

วันที่ 22 พฤษภาคม  2561 พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันครบรอบ 120 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลกลาง  ณ  ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์  ชั้น20  อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง  พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้  โดยมี นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กล่าวรายงานและต้อนรับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งภายในงานมีการแสดง  “จากภาพฝันวันเก่า สู่เรื่องราวโรงพยาบาลกลาง”จากบุคลากรโรงพยาบาลกลาง   มีการมอบทุนบุตรข้าราชการและลูกจ้าง  รับมอบรถสระผมเคลื่อนที่ หลังจากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เกียรติเปิดนิทรรศการนวัตกรรมและเยี่ยมชมนวัตกรรมภายในงาน  ในเวลาต่อมา นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบโล่แก่ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น สังกัดโรงพยาบาลกลาง  และมอบของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณต่อโรงพยาบาลกลาง

รูปภาพและบรรยากาศในงาน