ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

กทม.เตรียมสร้างโครงการบ้านพักพิงผู้สูงอายุ

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นพ.พิชญา นาควัชระ) และรองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (พญ.สุภาพร กรลักษณ์) พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสิรินธร  ลงพื้นที่  ณ  โรงพยาบาลสิรินธร เพื่อสำรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมที่จะสร้างโครงการบ้านพักพิงผู้สูงอายุในอนาคตซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของผู้ว่าราชกรุงเทพมหานคร ( พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง)  ที่จะดูแลประชากรผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้น และในอีก 10 ปีข้างหน้า ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเป็น 1,500,000 คน ดังนั้นผู้ว่าฯกทม. จึงได้วางโครงการดูแลเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

รูปภาพและบรรยากาศในงาน