ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ตรวจเยี่ยมคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลสิรินธร

           วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ดร.พญ.กิตติยา ศรีเลิศฟ้า (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) พร้อมด้วย ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย (หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล) นำทีมคณะกรรมการตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุ เข้าตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลสิรินธร โดยมี นางสาวชุรีรัตน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ฝ่ายบริหาร) พร้อมคณะให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลสิรินธร

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้