ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ประกาศเจตนารมณ์ รพจ. สู่ โรงพยาบาลคุณธรรม

            วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธาน นำทีมคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ นายชูวิทย์ ประดิษฐ์บาทุกา (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นายสมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) และนายเกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา (ผู้อำนวยการกองวิชาการ) นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม (เลขานุการสำนักการแพทย์) เข้าร่วมงาน “ประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สู่ โรงพยาบาลคุณธรรม” โดยมี นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์) พร้อมด้วยบุคลากรของโรงพยาบาลฯ เข้าประกาศเจตนารมณ์ ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน