ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ตรวจคุณภาพคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

          วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นพ.ขจร อินทรบุหรั่น (ผู้อำนวยการกองวิชาการ) ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย (นายกสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย) นำทีมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เข้าตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โดยมี นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์) นพ.ศุภรัช สุวัฒนพิมพ์ (รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ฝ่ายการแพทย์) พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานด้านคลินิกผู้สูงอายุ พร้อมพาคณะกรรมการฯเยี่ยมชมคลินิกผู้สูงอายุ ชั้น 8 ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน