ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สำนักการแพทย์ รวมพลังแห่งความภักดี

          วันนี้ (22 พ.ย. 59) เวลา 8.00 น. สำนักการแพทย์จัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” โดยมี นพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) พร้อมด้วย พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) พญ.สิรินาถ เวทยะเวทิน (ผู้อำนวยการกองวิชาการ) นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม (เลขานุการสำนักการแพทย์) นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เอราวัณ) นำข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมถวายคำสัตย์ปฏิญาญแสดงความจงรักภักดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ปกเกล้าปกกระหม่อม ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งทรงบันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้านตลอดมา เป็นเวลาถึง 70 ปี  และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมมี ณ ลานด้านหน้าอาคารสำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน