ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

แสดงความยินดีกับ นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

          เช้านี้ (22 ธ.ค. 59) นพ.สมชาย จึงมีโชค และ พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ แสดงความยินดีกับ นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับแต่งตั้งข้าราชการแนบท้ายคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4450/2559 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 59

รูปภาพและบรรยากาศในงาน