ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

การลดระยะเวลารอคอยและระบบ Paperless ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์

          บ่ายของวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานการประชุม การลดระยะเวลารอคอยและระบบ Paperless ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาล และบุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง การลดเวลาการรอคอยพบแพทย์ของผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลในสังกัดฯ ทั้ง 9 แห่ง และระบบจัดการ Paperless ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน