ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. นพ.พิชญา นาควัชระ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) พร้อมด้วย นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นางอนงค์ภัทร์ โคตรสมบัติ (เลขานุการสำนักการแพทย์) และคณะ เข้าติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โดยมี พญ.อัมพร เกียรติปานอภิกุล (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน) ให้การต้อนรับและนำเสนอความคืบหน้า โดยการก่อสร้างโรงพยาบาลฯมีความคืบหน้าตามแผนงาน 25.38 % (ผลงานถึงวันที่ 18 เมษายน 2561) พร้อมกันนี้ นพ.พิชญาฯ และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจและติดตามความคืบหน้าด้วยตนเอง ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

รูปภาพและบรรยากาศในงาน