ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สนพ. จัดอบรม “การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ”

          วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 พญ.วันทนีย์ วัฒนะ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) ประธานการเปิดการอบรม “การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ระหว่างวันที่ 23-24  พฤษภาคม 2560 โดยมี นพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ และ ผู้เข้าร่วมการอบรมให้การต้องรับ ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร ตลอดจนการให้การสนับสนุนด้านการทำวิจัยในคนของบุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์และนอกสังกัด ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ นับว่าเป็นสิ่งที่ดี การนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาความรู้ เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา หรือพัฒนางานด้านต่างๆ เพื่อให้ก้าวทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบันยิ่งต้องมีการพัฒนาให้มากขึ้น
รูปภาพและบรรยากาศในงาน