ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกับบทบาทเครือข่ายทางการพยาบาล
ในสังกัดสำนักการแพทย์

          สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดโครง “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกับบทบาทเครือข่ายทางการพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์” ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโรโวเทล หัวหินชะอำบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นพ.พิชญา นาควัชระ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) เป็นประธานการเปิดงาน ในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พว.อัจฉรา คงกิตติมากุล (ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาพยาบาลทางคลินิก โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิทและโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์) มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ภาวะผู้นำกับการบริหารองค์กรพยาบาลใหม่” และ “การสร้างเครือข่ายเพื่อความสำเร็จในองค์กร” และในช่วงบ่ายเป็นการระดมความคิดเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล กับการบริหารจัดการทางการพยาบาล” โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่มดังนี้ 1.บทบาทของพยาบาลในการจัดการเรียนการสอนแพทยศาสตรศึกษา 2.การรับส่งต่อ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 3.พยาบาลกับการบริการที่เป็นเลิศ 4.พยาบาล : องค์กรแห่งความสุข 5.การบริการจัดการการเยี่ยมบ้านในบริบท สนพ. 6.พฤติกรรมการบริการ และในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เป็นการสรุปและนำเสนอผลงาน พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน

รูปภาพและบรรยากาศในงาน