ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

กทม. วางพวงมาลาฯ เนื่องในวันปิยมหาราช

          วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เนื่องในวันปิยมหาราช กรุงเทพมหานคร นำโดย นพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ รักษาราชการแพทย์ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอเกล้าเจ้าอยู่หัว อาทิเช่น การเมืองการปกครอง การเลิกทาส สิ่งสาธารณูปโภค การขนส่งโดยสาร เป็นต้น พร้อม คณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาด้วย ซึ่งมีส่วนราชการในสังกัดฯ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าอาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

รูปภาพและบรรยากาศในงาน