ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

46 ปี เชี่ยวชาญ ด้านบริการสุขภาพ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

          วันนี้ (23 พ.ย. 60) เวลา 09.30 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ (รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ให้เกียรติมาเป็นประธาน งานครบรอบ 46 ปี รพ.เจริญกรุงประชารักษ์จัดงาน ภายใต้แนวคิด “Expert in Health Care Services The world Experience with Safety and Quality in Medical Service & Education : เชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพด้วยประสบการณ์ระดับโลกในด้านความปลอดภัย และคุณภาพของบริการทางการแพทย์และแพทยศาสตรศึกษา” ที่ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ โดยมี นพ.สมชาย จึงมีโชค (รักษาราชการแพทยผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดฯให้การต้อนรับ จากนั้น นายทวีศักดิ์ฯ (ประธาน) ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการลูกจ้างดีเด่น และ ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

           ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ นั้นได้ทดลองเปิดให้บริการตรวจรักษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบันพบว่ามีผู้มารับบริการมากว่า 5,000 – 6,000 ครั้งต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ต้องขยายพื้นที่การให้บริการเพิ่มขึ้นกว่า 830 ตารางเมตร เพื่อให้สามารถรองรับประชาชนกรุงเทพมหานครที่มารับการบริการที่มากขึ้น สำหรับการให้บริการของศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประกอบด้วย การนวด การประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร การจ่ายยาสมุนไพร การแพทย์แผนจีน (ฝังเข็ม) โดยใช้หลักการปรับร่างกายให้เข้าสู่ภาวะสมดุล อันเป็นศาสตร์การแพทย์พลังงาน เพื่อให้ผู้มารับบริการมีทางเลือกในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพด้วยการบูรณาการ โดยศูนย์ฯ เปิดให้บริการในเวลาราชการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. และนอกเวลาราชการมีบริการฝั่งเข็มทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. และให้บริการนวดในวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 20 ปี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
รูปภาพและบรรยากาศในงาน