ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ทำบุญตักบาตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

          วันที่ 24 ก.พ. 60 เวลา 8.00 น. นพ.พิชญา นาควัชระ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) พร้อมด้วย พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม (เลขานุการสำนักการแพทย์) นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง (ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร) นำ ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดฯ ร่วมกันทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน 5 รูป ณ ลานหน้าอาคารสำนักการแพทย์ อิ่มบุญ เบิกบานยามเช้า

รูปภาพและบรรยากาศในงาน