ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

เตรียมความพร้อม จัดงานประกวดผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

                 เช้าของวันที่ 24 มี.ค. 60 เวลา 9.00 น. พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานการประชุม คณะกรรมการจัดงานประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 โดยมี พญ.สิรินาถ เวทยะเวทิน (ผู้อำนวยการกองวิชาการ) พร้อมด้วยคณะกรรมการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประขุมหารือเรื่อง การเตรียมการเรื่องสถานที่ในการจัดงาน การกำหนด Theme ของงานประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ สำนักการแพทย์ พิจารณารายนามกรรมการตัดสินการประกวดผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน