ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ผอ.สนพ. ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้าง รพข.

          วันนี้ 26 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. นพ.พิชญา นาควัชระ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมติดตามระบบ Fast Track ของผู้สูงอายุ 80 ปี และโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โดยมี พญ.อัมพร เกียรติปานอภิกุล (ผู้อำนวยกรโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน) พร้อมบุคลากรในโรงพยาบาลให้การต้อนรับ โดย ทางโรงพยาบาลฯมีการนำเสนอการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป (Fast Track) ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.ใส่ใจวัย 80ปี) จากนั้นเวลา 10.30 นพ.พิชญาฯ พร้อมด้วย คณะโรงพบยาบาลฯ ตัวแทนจากสำนักโยธากรุงเทพมหานคร และตัวแทนบริษัทก่อสร้าง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน (อาคาร 4) ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบาสงขุนเทียน

รูปภาพและบรรยากาศในงาน