ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ครบรอบ 118 ปี รพก เปิด “ศูนย์ส่องกล้อง (Endoscopic Center)”

           วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 น. นางวันทนีย์ วัฒนะ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) ให้เกียรติเป็นประธานใน “งานครบรอบ 118 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลกลาง” โดยมี นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นางกิตติยา ศรีเลิศฟ้า (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นายชูวิทย์ ประดิษฐบาทุกา (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง) พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

                จากนั้นนางวันทนีย์ฯ ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณจำนวน 34 ราย และนายสุรินทร์ฯ มอบโล่แก่ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2559 จำนวน 5 ราย พร้อมกันนี้ยังมอบทุนให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างจำนวน 26 ราย แล้วจากนั้น นางวันทนีย์ฯให้เกียรติเป็นประธานในการเปิด “ศูนย์ส่องกล้อง (Endoscopic Center)” ภายในพื้นที่บริเวณ ชั้น 1 อนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

                โดย “ศูนย์ส่องกล้อง (Endoscopic Center)” เปิดให้บริการทำหัตถการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 3 สาขาได้แก่ อายุรกรรม ศัลยกรรม และระบบทางเดินปัสสาวะ โดยเริ่มรับตรวจผู้ป่วยมาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 จนถึงปัจจุบันมีผู้มารับบริการทั้งสิ้นจำนวน 673 ราย และศูนย์แห่งนี้จะพัฒนาขีดความสามารถให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้