ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

119 ปี สถาปนา รพ.กลาง เปิดศูนย์ BFC

          เช้านี้ (24 พ.ค. 60) ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคาอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง : นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “งานวันครบรอบ 119 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลกลาง” พร้อมทั้งเปิดศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด Bangkok Fast & Clear (BFC) โดยมี นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.พิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง พร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักการแพทย์ ให้การต้อนรับ และการแสดงปาฐกถาพิเศษ รำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เรื่อง “ศาสตร์พระราชา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช คุณูปการต่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย” โดย ศาตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

รูปภาพและบรรยากาศในงาน