ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ติดตามความคืบหน้าวัณโรค แจ้งวันตรวจคลินิกฯ ปี 59

           วันที่ 24 มิ.ย. 59 เวลา 09.00 น. ดร.พญ.กิตติยา ศรีเลิศฟ้า รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (ประธาน) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงและการตรวจวินิจฉัยวัณโรคด้วยเครื่อง Xpert MTB/RIF และการนำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงานด้านวัณโรค (DOTS) ตลอดจนปัญหา / อุปสรรคของโรงพยาบาลในสังกัดฯ พร้อมทั้ง แจ้งกำหนดการตรวจประเมินคลินิกวัณโรค ประจำปี 2559 ดังนี้ รพ.ตากสิน (5 ก.ค. 59) รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ (6 ก.ค. 59) รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร (12 ก.ค. 59) รพ.กลาง (14 ก.ค. 59) รพ.สิรินธร (22 ก.ค. 59) รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ และ รพ.ราชพิพัฒน์ (26 ก.ค. 59) และ รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ (28 ก.ค. 59)

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้